onsdag 9 november 2011

Lyckat torgmöte med Linköpingskommunister

Efter ett antal hundra utdelade flygblad och en drös med positiva reaktioner så måste kvällens torgmöte anses som lyckat.

Bra jobbat kamrater! Nedan följer talet som framfördes vid torgmötet tillsammans med lite bilder ifrån tilldragelsen.


Kamrater och mötesdeltagare.

Idag är det det exakt 73 år sedan nazistpartiet, NSDAP, i Tyskland utförde en omfattande och systematisk misshandel av judar, kommunister och andra av nazistregimen dömda oönskade element under den s.k. Kristallnatten vilken blev startskottet för tredje rikets mest omfattande förföljelser. Vi i Kommunistiska Partiet håller detta torgmöte idag för att hylla de tiotals och åter tiotals miljoner kamrater som har stupat i kampen mot både imperialism och fascism - och för att visa på att vi kommunister alltid har stått och alltid kommer att stå rakryggade i kampen mot fascismen.

Sovjetunionens Röda Armé befriade flertalet förintelse- och koncentrationsläger - och satte slutligen punkt för nazisternas vansinne genom otroliga uppoffringar av de arbetande massorna i Sovjetunionen. Nationella- och kommunistiska befrielserörelser i varje land som var ockuperat av nazisterna skakade tredje rikets hela grundvalar. Men socialismens seger över nazisterna under andra världskriget var inte första och kommer inte bli den sista gången som vi kommunister gör allt som står i vår makt att krossa den hatiska fascismen.

Svenska kommunister stod längst fram på barrikaderna för allmän och lika rösträtt, för kvinnlig rösträtt, mot Francos fascism i Spanien, för fri abort, mot Pinochets fascism i Chile och mot apartheidens Sydafrika. I alla de nämnda frågorna stod borgerliga partier som Moderaterna på förtryckarnas sida mot demokrati och för fascism. Vi kommunister har alltid och kommer alltid stå på de förtrycktas sida.

Moderaterna fortsätter dock än idag sin stolta tradition av att konsekvent stå på förtryckarnas sida. Det moderatledda Sverige var ett av bara 14 hjärtlösa länder som röstade nej till Palestinas medlemskap i FN:s kulturutskott UNESCO. Vi kommunister stödjer kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina och ser varje steg mot ett inkluderande i världssamfundet som positivt och som den enda långsiktiga lösningen på Israel-Palestina-konflikten. Moderaterna väljer dock hellre att stöda förtryckarstaten Israel och imperialiststaten USA:s härjningar i mellanöstern. De stödjer t.om. militära anfallsoperationer med trupptillskott till de imperialistiska angreppskrigen mot Afghanistan och Lybien.

Vi kräver ett omedelbart stopp för Reinfeldt- och Bildtregeringens demokratiföraktande och USA-inspererade utrikespolitik som endast skänker stöd till världens förtryckare. Det är dags för Palestina att krossa sina kedjor av USA-imperialism och Israelisk aggression. Likaledes stödjer vi till fullo folkets befrielsekamp mot den amerikansksvenska truppnärvaron i Afghanistan.

Erkänn ett fritt och demokratiskt Palestina!
Sverige ut ur Afghanistan!

Tommie Petersson
Kommunistiska Partiet Linköping

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar