fredag 14 oktober 2011

Uppmärksammande av "Socialism eller barbari"-kampanjen

Idag, under fredagseftermiddagen, delade ett antal kamrater ut ett hundratal flygblad och sålde fem stycken Proletären i centrala Linköping. Detta gjordes för att uppmärksamma det öppna mötet med Pär från partistyrelsen torsdagen den 20/10, kl.18.


Det är viktigt att visa på att det finns ett alternativ till borgerlig snedfördelningspolitik och råkapitalistisk utarmning av miljön. Alternativet stavas s-o-c-i-a-l-i-s-m. Endast med en totaldemokratisk och planmässigt ordnad socialistisk ekonomi kan vi utrota orättvisor och miljöutarmning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar