tisdag 17 maj 2011

Lyckad aktion mot Israels ambassadör


Israels ambassadör Benny Dagan fick inte stå oemotsagd när han idag besökte Linköpings universitet på Liberala Studenters inrådan. Vi Linköpingskommunister var på plats för att ge en annan sida av saken. Något som i de allra flesta fallen uppskattades av de få som köade för att få lystna till den missvisande propaganda som Dagan hävde ur sig.

Hundratals "Bojkotta Israel"-flygblad delades ut eller sattes upp på universitetets anslagstavlor för att påvisa orimligheten i den israeliska statens grova övergrepp på den palestinska civilbefolkningen. Vidare uppmanade vi de samlade att bojkotta varor ifrån Israel för att visa sitt missnöje med den apartheidliknande politik som har satts i den Israeliska förtryckarstatens system för att kuva den palestinska frihetskampen.

Tyvärr verkade universitets säkerhetstjänst inte dela våra åsikter då de upprepade gånger, på ett oerhört otrevligt manér, sa att vi inte var välkomna, trots att vi bara stod i C-husets korridorer, delade ut faktablad och diskuterade med de studenter som hade kommit för att bilda sig en uppfattning i Israel-Palestina-frågan. Säkerhetspersonalen ifråga slet t.om. sönder och slängde de faktablad vi delade ut. Detta trots att universitetet är allmän statlig egendom där det demokratiska samtalet, i enlighet med Sveriges lagar, ska stå i centrum. Vi verkade endast inom de ramar som de mänskliga fri- och rättigheterna har givit oss, men jag antar att sådant inte betyder mycket för Israelvurmande liberaler och uppskruvade borgerliga lakejer.

Vi låter oss inte avskräckas det minsta av sådana terrorfasoner och kampen fortsätter med oförändrad intensitet!

Länge leve det palestinska folkets frihetskamp och länge leve ett fritt och demokratiskt Palestina!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar